Логистика

Логистика – Акредитиран склад за лекарства (фармацевтичен склад) ‣ Опитен екип ‣ Пълно съответствие с изискванията на Добрата дистрибуторска практика ‣ Собствена транспортна мрежа

Централния склад за лекарства, намиращ се в центъра на София, е сертифициран за съхранение на лекарства, медицински изделия, хранителни добавки и козметика.

Логистичният ни екип, под ръководството на главния фармацевт, извършва внос, съхранение, дистрибуция, отчетност и унищожаване на инвестигационни лекарства.

Притежаваме собствена транспортна мрежа, отговорна за внимателното съхранение на инвестигационните материали.

И вносът и дистрибуцията на фармацевтични и здравни продукти се извършват в пълно съответствие с изискванията на Добрата дистрибуторска практика (БВП).