Мониторинг

Опитен екип ‣ Национален обхват от наблюдатели ‣ Подробни услуги ‣ Пълно съответствие с ICH-GCP

НИБА се гордее, че притежава добре обучен екип от наблюдатели, включващ лекари, химици, биолози, фармацевти, биотехнолози и медицински сестри и др. Разполагаме с наблюдатели в 5 медицински университета в България. Предлагаме широк набор от услуги, свързани с клинични проучвания в изследователски центрове, за да осигурим високо качество и съотвествие с ICH-GCP на най – високо ниво, както следва:

  • Събиране и преглед на предклинични документи
  • Индентификация и селекция на клинични центрове и изследователи
  • Въвеждане в системата
  • Мониторинг визити и доклади
  • Преглед на документалните първоизточници и верификация на данни
  • Изготвяне на отчети, свързани с лекарствата
  • Лекарствена отченост
  • Приключване на проучване
  • Управление на данни
  • Докладване на сериозни нежелани лекарствени реакции