menu
Опитен екип ‣ Национален обхват от наблюдатели ‣ Подробни услуги ‣ Пълно съответствие с ICH-GCP

Мониторинг на проучванията и система за управление

НИБА се гордее, че притежава добре обучен екип от наблюдатели, включващ лекари, химици, биолози, фармацевти, биотехнолози и медицински сестри и др. Разполагаме с наблюдатели в 5 медицински университета в България. Предлагаме широк набор от услуги, свързани с клинични проучвания в изследователски центрове, за да осигурим високо качество и съотвествие с ICH-GCP на най – високо ниво, както следва:

Събиране и преглед на предклинични документи
Индентификация и селекция на клинични центрове и изследователи
Въвеждане в системата
Мониторинг визити и доклади
Преглед на документалните първоизточници и верификация на данни
Изготвяне на отчети, свързани с лекарствата
Лекарствена отченост
Приключване на проучване
Управление на данни
Докладване на сериозни нежелани лекарствени реакции