Лекарствена дейност

Регулаторна дейност – Познание за Лекарствена Регулаторна Дейност /ЛРД/ ‣ Широк спектър от регулаторни услуги ‣ Регистарция ‣ Лекарствена безопасност

Екипът за Лекарствена Регулаторна Дейност към НИБА се състои от служители със задълбочени познания, които притежават тясно специализирани познания върху местното регулаторно законодателство.

Помагаме на нашите клиентите с широка гама от регулаторни услуги – подаване на документи за регистрация, разрешения за провеждане на клинични проучвания, внос на изследователски лекарства и консултантски услуги по лекарствени регулаторни дейности.

Специализирани сме също в регистрация на фармацевтични и здравни продукти (медицински изделия, природни здравни продукти и козметика) за международни компании.

Освен това предлагаме услуги по лекарствена безопасност на международни фармацевтични компании.