МЕДИЦИНСКИ ОТДЕЛ

Медицински услуги – Щатни спрециалисти ‣ Цялостна медицинска грижа ‣ Опитен екип ‣ Лекарствена безопасност – проследяване и докладване

Нашите експерти от медицинския екип работят в тесни връзки с щатни специалисти и спонсори/клиенти по изготвяне на Брошура на изследователя, Протокол на проучването, Клинични карти на пациента, Форми за информирано съгласие, Листовки за информация на пациента за клинични проучвания и Стандартни оперативни процедури.

Оказваме помощ при писане, редактиране, коригиране, преводи на медицински текстове и събиране на референции. Подготвяне на презентации за научни срещи, включително срещи на изследователи. Оказваме помощ при проследяване и докладване на лекарствена безопасност – събиране, оценка, класификация и докладване на Сериозни Нежелани Лекарствени Реакции на Central IRB, Спонсора и регулаторните власти.