Лаборатория

Лаборатория – Акредитирана клинична лаборатория ‣ Внедрени Добра Лабораторна Практика и Стандартни Оперативни Процедури ‣ Модерен инструментариум ‣ Стойностно-ефективен анализ

Нашата централната лаборатория предоставя цялостни клинично лабораторни услуги, предназначени да оказват подкрепа на глобални клинични проучвания. Разположена е в центъра на София.

Акредитираната клинична лаборатория е в пълно съответствие с принципите на добрата лабораторна практика.

С най-модерен инструментариум и пълно прилагане на процедурите по Качествени контрол Качествено осигуряване, нашата лаборатория произвежда резултати с най-високо качество, които се приемат безусловно..

Ние предлагаме навременен и стойностно-ефективен анализ на вашите проби.